Adatkezelési tájékoztató

Tisztelt Partnerünk!

Adatvédelmi tájékoztatónk célja, hogy informáljuk arról, hogy milyen adatait, milyen adattartalommal kezeljük, illetve milyen lehetőségei vannak adatainak töröltetésére. A Burisch Kft. megtesz minden elvárható intézkedést partnerei személyes adatainak védelmében, a megadott adatokat kezeli, de nem adja tovább harmadik fél számára.

Az adatkezelő cég neve:

Burisch Villanyszerelési Rendszerek kereskedelmi Kft. 1044 Budapest, Almakerék utca 3.

Adatkezelésért felelős személy:
Ács Gábor
Tel: +36 1 399-8020
Email: gabor.acs@burisch-budapest.com
Csak cégekkel állunk üzleti kapcsolatban, ezért természetes személyek adatait nem tároljuk és esetleges téves megkeresés után azonnal töröljük a tudomásunkra jutott összes természetes személyre vonatkozó adatot. Céges megkeresések esetén csak az adott cégre vonatkozó releváns adatokat, illetve a kapcsolattartók, cégjegyzésre jogosult személyek hivatalos elérhetőségeit tároljuk.

Az adatkezelés a kapcsolatfelvétel időpontjától kezdődik és a következő módokon szűnhet meg:
– saját törlési kérelem
– az adatkezelési szabályzatban meghatározott maximum 7év letelte
– Burisch Kft. tudomására jutott érdekmúlás
– az adatkezelés jogellenes, téves, hiányos
– hatóság elrendelte.

Felhívjuk figyelmét, hogy honlapunk EU-n belüli harmadik fél webhelyeire mutató hivatkozásokat is tartalmaz – ahol bár az EU GDPR rendelkezések érvényesek, de az adatkezelési szabályzatok nem feltétlen és szükségszerűen egyeznek jelen adatkezelési szabályzatunkkal.

Regisztrált partnerünkként Önnek joga van
– tájékozódni személyes adatainak kezeléséről
– kérheti adatainak helyesbítését, korlátozását, törlését
– korábbi adatkezelési tájékoztató alapján adott hozzájárulásának visszavonását

Ez irányú megkereséseket a Burisch Kft feldolgozza és a lehető legrövidebb időn belül, de legkésőbb 30 napon belül lezárja a folyamatot és informálja a megkereséssel élőt a vizsgálat eredményéről.

A Burisch Kft haladéktalanul informálja regisztrált partnerét adat helyesbítéséről, törléséről vagy esetleges zárolásáról.
Fenntartjuk a jogot jelen adatvédelmi tájékoztató módosítására – indokolt estben, amennyiben jogszabályi vagy adatkezeléssel/ adatfeldolgozással kapcsolatos változások lépnek érvénybe.

Amennyiben jelen adatkezelési tájékoztatónkkal nem ért egyet, kérjük vegye fel velünk más úton a
kapcsolatot, hogy kérdéseire, megjegyzéseire reagálni tudjunk!

Budapest, 2024.01.10.

Burisch Kft.